Termopuidust tarude eelised

Parim lahendus koduaeda ja tootmismesilasse

Ei sisalda kemikaale

Termotöötlus viiakse läbi kasutades vaid kõrget temperatuuri, ühtegi kemikaali ei lisata!

Kergem kaal

Muudetud puidustruktuur seob pooridesse vähem niiskust

Parandatud soojapidavus

Tänu termotöötlusele paraneb soojapidavus

Madalam tasakaaluniiskus

Kergem, soojem, kuivem

Dimensionaalne stabiilsus

Termotöödeldud materjalid on stabiilsemad

Väga pikk eluiga

Ökoloogiline materjal, mis on kauakestev nagu troopiline puit

Ei pea värvima

Tarud ei vaja täiendavaid kulutusi värvile. Materjal säilib ka värvimata kujul, ajaga ilus pruun värv pleekub UV kiirte toimel halliks.

Sobitub keskkonda

Sobib loodusesse ja koduaeda

Säästlik lahendus

Kvaliteetsed tooted, millel on pikk eluiga

Vastavalt ELÜPS § 84. Maaeluministri määrus nr 26 (22.12.1015) “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020” § 3 lg 5) peab toetuse saaja veebileht olema tähistatud ja toetuse abil ellu viidud tegevusest avalikkust teavitatud. Lõikes 5 nimetatud veebilehel teabe avaldamise nõue tuleneb komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 III lisa 1. osa punktist 2.2.a, mis kohaldub, kui toetuse saajal on toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht olemas.

MAK meede 19.2. Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus.

Tootmishoone parendamine ja taruraamide valmistamise seadmete ostmine.

Hoone parendamine. Eesmärk hoone kasutusea pikendamine, tagada hoone põhilised kasutusomadused. Oodatav tulemus – paremad töötingimused, hoone efektiivsem kasutus.